Szkoła Polska im. Św. Jana Pawła II w Calgary

  0
  914
  2.002
  Szkoła Polska im. Św. Jana Pawła II w Calgary
  Contact Information
  Detailed Information

  Szkoła Polska im. Św. Jana Pawła II w Calgary jest wierna korzeniom, zachowuje kulturę polską i ją ubogaca już od ponad 75 lat i nadaje pewny, prawy kierunek w wychowaniu dzieci i młodzieży, będac wierną korzeniom, uczy miłości Boga i Ojczyzny, dwóch najistotniejszych spraw w życiu każdego człowieka.
  Powstała w 1934 roku, by kształcić młode pokolenie, krzewiąc miłość do Boga i Polski, poprzez naukę języka ojczystego, ukazywanie piękna i głębi literatury polskiej, wielkości historii naszej Ojczyzny, tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, również wzbogacając ducha dzieci i młodzieży i kształtując charaktery poprzez prawdy Boże, wyjaśniane na lekcjach religii.

  Uczniowie Szkoły Polskiej aktywnie uczestniczą w życiu polonijnym, zarówno w Calgary, jak i inych częściach Kanady, wyjeżdżają też do Polski na Festiwale Taneczne, zdobywając często pierwsze miejsca.
  Biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, np. Akademia 3 Maja, 11 Listopada, „Jasełka”, wystepy teatralne, Konkursy im. Adama Mickiewicza, spotkania z Kombatantami, Konkursy Recytatorskie,, Dni Młodych Talentów. W szkole działa Harcerstwo, dzieci ze szkoły należą do chorku ”Laetare” i organizacji religijnych: Rycerstwa Niepokalanej, Krucjaty Eucharystycznej. Biorą też udzaiał w niedzielnych Mszach św. dla dzieci, Drodze Krzyżowej, „Majówce”.

  Kontact: Bożena Błachut
  Szkola: St. Anne Academic Centre 1010 21 Ave SE Calgary Alberta T2G 1N2
  Biuro Szkolne: 2111 Uxbridge Drive N.W. Calgary Alberta T2N 3Z3