Justice Centre for Constitutional Freedoms wzywa do zmiany ustawy o zdrowiu publicznym w celu ochrony praw i wolności.

Protecting citizens’ freedoms during a public health emergency.

0
32
The Justice Centre has submitted to Alberta Premier @ABDanielleSmith and all MLAs a proposal for amending the Public Health Act.

Centrum Sprawiedliwości (Justice Centre for Constitutional Freedoms) przedłożyło premierowi Alberty Danielle Smith i wszystkim członkom MLA propozycję zmiany ustawy o zdrowiu publicznym provincji Alberta.

Proponowane zmiany upoważniłyby władze MLA do pociągnięcia dyrektora medycznego ds. zdrowia do odpowiedzialności za wszelkie przepisy lub nakazy zdrowotne naruszające prawa i wolności mieszkańców Alberty określone w The Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bez tych poprawek do ustawy o zdrowiu publicznym prowincji Alberta dyrektor medyczny prowincji Alberta (CMOH) może obecnie sprawować niemal absolutną władzę nad życiem milionów mieszkańców Alberty przez czas nieokreślony, jeśli uzna, że w społeczeństwie istnieje stan zagrożenia zdrowia. Ta niebezpieczna sytuacja została ujawniona w niedawnym orzeczeniu Sądu King’s Bench w Albercie w sprawie Ingram przeciwko Albercie.

Dwa aspekty wyroku w sprawie Ingram są szczególnie niepokojące.

Po pierwsze, Trybunał orzekł w sprawie Ingram, że wybrani przedstawiciele nie powinni sprawować skutecznego nadzoru nad nakazami CMOH, które naruszają podstawowe wolności sumienia, religii, wypowiedzi, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń określone w Karcie. CMOH może również naruszyć zawarte w Karcie prawa do prywatności i autonomii cielesnej, narzucając politykę obowiązkowych szczepień, czyniąc mieszkańców Alberty obywatelami drugiej kategorii, jeśli zdecydują się nie przyjmować tego, czego życzy sobie CMOH (Medical Officer of Health).

Po drugie, w orzeczeniu w sprawie Ingram ignoruje się liczne dowody przedstawione Trybunałowi dotyczące znaczących szkód, jakie blokady wyrządziły obywatelom. Nie biorąc pod uwagę szkód dla psychicznego, fizycznego, psychicznego, duchowego i finansowego dobrostanu bezbronnych mieszkańców Alberty, sędzia Barbara Romaine po prostu stwierdza swoje ogólne wrażenie, że nakazy zdrowotne, które naruszały wolności wynikające z Karty, przyniosły zbawienne korzyści, które przewyższały ich szkodliwe skutki.

Krótko mówiąc, Trybunał zinterpretował obecnie sformułowaną Ustawę o zdrowiu publicznym jako przyznającą praktycznie nieograniczone uprawnienia niewybranej i nieodpowiedzialnej CMOH (Medical Officer of Health) do swobodnego naruszania praw i wolności wynikających z Karty, bez nadzoru ze strony wybranych przedstawicieli. Za pośrednictwem Ingram Trybunał wysłał również jasny sygnał do CMOH, że nie musi zbytnio myśleć o szkodach i cierpieniu, jakie blokady i nakazy szczepień mogą wyrządzić osobom bezbronnym; Trybunał nie będzie wymagał żadnej poważnej analizy kosztów i korzyści. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość w Albercie, po Ingram.

„Jedynym realnym sposobem ochrony praw i wolności wynikających z Karty Alberty jest zmiana Ustawy o zdrowiu publicznym w taki sposób, aby zapewniała przejrzystość, demokratyczną odpowiedzialność, poszanowanie nauki oraz poszanowanie praw człowieka i wolności konstytucyjnych” – stwierdził prawnik John Carpay, prezes Centrum Sprawiedliwości.

„W świetle tego, że sądy w Albercie nie przestrzegały i nie chroniły praw i wolności wynikających z Karty podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego, te zmiany w Ustawie o zdrowiu publicznym i Ustawie o prawach człowieka w Albercie są niestety konieczne” – kontynuował Carpay.

Pełne propozycje legislacyjne można przeczytać tutaj.

W przypadku pytań ze strony mediów prosimy o kontakt z Prezydentem Johnem Carpayem pod adresem jcarpay@jccf.ca lub media@jccf.ca.

John Carpay jccf.ca.
Posted On: October 27, 2023

Justice Centre for Constitutional Freedoms logo
The Justice Centre for Constitutional Freedoms

The Justice Centre for Constitutional Freedoms provides legal representation free of charge, to protect the rights and freedoms of all Canadians, which are guaranteed under our constitution. Visit: https://www.jccf.ca/ for more information.

Centrum Sprawiedliwości ds. Wolności Konstytucyjnych zapewnia bezpłatną reprezentację prawną w celu ochrony praw i wolności wszystkich Kanadyjczyków, które są gwarantowane w naszej konstytucji.

Since the Justice Centre receives no government funding, we depend on the generosity of people like you and your dedication to the defense of our freedoms.

WESPRZYJ FINANSOWO JCCF >>>> DONATE TODAY

Clint Eastwood

Koniecznie udostepnij ten artykul u siebie na X i Facebooku! Wielu Twoich znajomych na pewno bedzie zadowolonych z tak waznych informacji!

It’s no surprise that Canadians don’t trust a biased news media. (please don’t trust anyone else’s opinions – only your own opinion – based on your research).

We need to start sharing our media sources with eachother. Our strength is in knowing we’re the majority despite what the MSM tell us.

Make sure to share your network with others Spread the word!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here