NAWA ogłasza nabór wniosków w nowym programie wspierającym umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki

0
58
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej banner

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w nowym programie wspierającym umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki – Profesura Gościnna NAWA (NAWA Chair programme).

ZOBACZ Webinarium programu PROFESURA GOSCINNA NAWA
Webinarium odbędzie się 9 czerwca 2020 r., w godz. 14:00-15:00 czasu polskiego.
Informacje dotyczące w >>> KALENDARZU WYDARZEN

W ramach programu Profesura Gościnna NAWA możliwe będzie zatrudnienie przez polskie jednostki akademickie i naukowe naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

Uprzejmie prosimy o korzystanie z komunikatów, które znajdują się pod załączonymi linkami oraz z załączonych materiałów informacyjnych.

Invitation to the NAWA Chair programme

NAWA Chair e-flyer EN

Informacje o programach:

Profesura Gościnna NAWA – celem programu ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.


Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa

Osobą do kontaktu w sprawach programu jest pan Artur Kołodziejczyk, e-mail: artur.kolodziejczyk@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390 35 90

NAWA Chair – the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) is pleased to announce the NAWA Chair programme. The objective of the NAWA Chair programme is to support the highest quality scientific and research as well as didactic activities conducted by Polish academic and scientific units by including world-class foreign scientists in these activities. The programme is addressed to selected institutions of the higher education and science system, among others Polish universities, scientific institutes and research institutes. They will be allowed to invite to Poland outstanding specialists from thematic priority areas, who will significantly develop breakthrough research, strengthen their teaching activities and support these institutions in preparing applications for prestigious grants. Under the programme, it will be possible to employ scientists with outstanding international achievements from various countries around the world for a period of 36-48 months, and create project groups for them. The programme also offers an option of covering the costs of scientific research in the field of basic research (research component) financed by the National Science Centre in Poland. The first edition of the programme is open to the fields of humanities, social and theological sciences.
The call for applications is open until July 31, 2020

Learn more about the conditions for application, timing, etc. https://nawa.gov.pl/en/scientists/nawa-chair

If you have any questions about programme, please contact Artur Kołodziejczyk, e-mail: artur.kolodziejczyk@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390 35 90

W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Komunikacji i Promocji
media@nawa.gov.pl

Serdecznie dziekujemy panu Zygmuntowi Potockiemu za przekazanie informacji.

Polonia Calgary podaj dalej textNAPISZ W KOMENTARZU CO O TYM MYSLISZ !

Podziel sie nim ze znajomymi! Facebook Twitter LinkedIn, Email. Spread the word Make sure everyone sees this!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here