Young Polish-Canadian Professional Association

  0
  139
  YPCPA-Calgary
  Contact Information
  15 Street NE, Calgary, Alberta T3A 7J2
  Detailed Information
  Young Polish-Canadian Professional AssociationCalgary
  Young Polish-Canadian Professional Association Calgary Logo

  YPCPA · Poniedziałek, 5 listopada 2018 r. ·

  YPCPA-Calgary to dynamiczny projekt prowadzony przez Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, reprezentujących szerokie spektrum środowisk zawodowych. Podzielamy pragnienie stworzenia miejsca inspiracji i dialogu skoncentrowanego na odkrywaniu, co to znaczy być polsko-kanadyjskim i jak zintegrować ten atrybut w naszym życiu osobistym i zawodowym.

  Interesuje nas łączenie się i angażowanie szerszej społeczności kanadyjskiej w celu dzielenia się pomysłami na temat współczesnej Polski zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny, w szczególności w kontekście sztuki, filmu, muzyki, biznesu, polityki, gospodarki i sportu – żeby wymienić kilka.

  Zapraszamy do udziału, dzieląc się pomysłami, faktami, przemyśleniami i uczuciami online lub osobiście na jednym z naszych przyszłych wydarzeń.

  Zapraszamy!


   

  About the group

  YPCPA-Calgary is a dynamic project spearheaded by Canadians of Polish heritage, who represent a wide spectrum of professional backgrounds. We share the desire to create a place of inspiration and dialogue focused on exploring what it means to be Polish-Canadian, and how to integrate this attribute into our personal and professional lives.
  We are interested in connecting with each other and engaging with the broader Canadian community to share ideas about contemporary Poland on both a formal and informal basis, specifically in the context of art, film, music, business, politics, economy and sports – to name a few.

  We invite you to participate by sharing ideas, facts, thoughts and feelings online or in person at one of our future events.

  Zapraszamy! (Welcome!)