Polscy studenci w Krakowie obchodzili uroczystość upamiętniającą kanadyjskich żołnierzy.

0
144

Polscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie obchodzili uroczystość upamiętniającą kanadyjskich żołnierzy z II wojny światowej spoczywających na cmentarzu Rakowieckim. We współpracy z No Stone Left Alone składają maki i śpiewają nasz hymn kanadyjski.
Oni je pamiętają …

Wspaniale dzieci!

Thomas A. Lukaszuk

No Stone Left Alone
Kanadyjska Akcja Patriotyczna „No Stone Left Alone” wychodzi poza granice Kanady

Organizacja charytatywna „No Stone Left Alone” została założona w Edmonton przez Maurern i Randall Purvis, znanych w Edmonton z filantropi, którzy przy pomocy Tomasza Łukaszuka, byłego Ministra Oświaty w rządzie Alberty zapoczątkowali pracę tej organizacji.

Polscy studenci w Krakowie obchodzili uroczystość upamiętniającą kanadyjskich żołnierzy. 1

Celem organizacji jest przybliżanie młodzieży szkolnej historycznej rzeczywistości w odniesieniu do tragedii wojen i ich ofiar oraz upamiętnianie bohaterów, którzy oddali życie za wolność i pokój. Akcja „No Stone Left Alone” raz w roku zaprasza młodzież szkolną do opiekowania się mogiłami żołnierzy i brania udziału w ceremonii umieszczania na grobie polnego kwiatka maku, jako znaku pamięci żołnierzy poległych w wojnach.

Po siedmiu latach działalności organizacja aktywnie realizuje swoje cele na 117 cmentarzach w Kanadzie z udziałem 9,000 uczniów oraz 5,000 woluntariuszy i jest pod patronatem Gubernatora i Ministra Spraw Weteranów Kanady. Tomasz Łukaszuk jest w tej organizacji Dyrektorem Spraw Międzynarodowych. W tym roku – Roku Jubileuszowym 150-lecia Kanady – organizacja rozszerzyła swoją działalność poza granice Kanady, zaczynając od Polski. W przyszłym roku będzie przejmować Koreę Południową.
Na cmentarzach w Polsce pochowanych jest 48 żołnierzy kanadyjskich poległych podczas II wojny światowej. Pochowani są oni w Krakowie, Poznaniu, Malborku i Warszawie. Samotny grób w Warszawie mieści się w Parku, gdzie został zestrzelony samolot dostarczający zrzuty dla powstańców.

Kanadyjska Akcja Patriotyczna „No Stone Left Alone” spotkała się z ogromnym poparciem Kanadyjskich Weteranów, Ambasady Kanady w Warszawie, attaché Kanadyjskich Sił Zbrojnych w Warszawie, attaché Polskich Sił Zbrojnych w Ottawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, Emerytowanego Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych oraz Prezydenta Miasta Krakowa.
Dzięki współpracy ze szkolą podstawowa w Krakowie, 1-go września br. odbędzie się uroczystość na cmentarzu Rakowickim z udziałem żołnierzy polskich i kanadyjskich oraz Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Kościuszki, która będzie sprawować pieczę nad 14 grobami kanadyjskich żołnierzy.
Dzieci w tej szkole już uczą się hymnu Kanady a Attaché Sił Zbrojnych Polski i Kanady współpracują nad koordynacją tej ceremonii.
W przyszłym roku podobne ceremonie Dnia Pamięci odbędą się w Poznaniu, Malborku i Warszawie.
Ubiegłotygodniowy pobyt w Polsce p. Randalla Purvisa i p. Tomasza Łukaszuka, jako Wolontariuszy zaangażowanych w piękną działalność organizacji „No Stone Left Alone” zakończył się sukcesem i możemy być dumni, że Kanadyjscy żołnierze, którzy walczyli z Polskimi żołnierzami, jako Towarzysze Broni, zostaną uhonorowani każdego roku na polskich cmentarzach.
Wspieramy Polski Biznes

Za zasługi w pracy społecznej nad upamiętnieniem poległych podczas II wojny światowej żołnierzy, p. Randall Purvis i p.Tomasz Łukaszuk zostali odznaczeni Medalem Jubileuszowym XX lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Krakowski. GRATULUJEMY!

Przedruk i informacja o Organizacji charytatywnej „No Stone Left Alone” mamy z artykulu Zygmunta Cynara – Polonia Edmonton News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here