WYBORY DO SEJMU I SENATU RP: Jak zagłosować w Kanadzie?

0
258

Ci wyborcy z Polski, którzy podczas wyborów do Sejmu i Senatu będą przebywali w Kanadzie, jak również Polacy mieszkający w Kanadzie i posiadający ważny polski paszport będą mogli oddać głos w nadchodzących wyborach, które w Kanadzie odbędą się dzień wcześniej niż w Polsce czyli 12 października, w godz. 7:00-21:00.

Polacy czasowo przebywający w Kanadzie mogą zagłosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej, jeśli wcześniej pobiorą ze swojego urzędu w Polsce zaświadczenie o prawie do głosowania.

Większość wśród głosujących w Kanadzie stanowić będą jednak obywatele polscy stale przebywający za granicą. Będą mogli oni zagłosować wyłącznie osobiście, a warunkiem udziału w wyborach będzie:

  • posiadanie co najmniej 18 lat,
  • posiadanie ważnego polskiego paszportu (w Kanadzie nie można głosować legitymując się polskim dowodem osobistym),
  • wcześniejsze zarejestrowanie się w Spisie Wyborców, sporządzanym przez właściwego terytorialnie konsula (wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców).

Zamiar głosowania poprzez wspomnianą rejestrację należy zgłosić odpowiedniemu konsulowi do 10 października (czwartek). Nastąpi wówczas dopisanie do spisu wyborców.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji ewybory.msz.gov.pl.

We wniosku trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku przebywających za granicą czasowo), numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania.

MSZ utworzyło obwody głosowania wszędzie tam, gdzie są polskie placówki dyplomatyczno-konsularne. W Kanadzie jest ich 8.

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Najbliższy dla Polaków z Calgary to Konsulat RP  przy 6224 29 Street SE, Calgary, Alberta T2C 1W3 (obwód 111). Wniosek można złożyć: Informacje pod numerem telefonu (403) 291 3455, (403) 608 9726, (403) 478 1969

Ze względu na różnicę czasu głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę 12 października.

Wszyscy Polacy za granicą w wyborach do Sejmu głosować będą na kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu – na kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa – Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

Wszelkie informacje o udziale w wyborach znaleźć można na stronach Konsulatu RP znaleźć można TUTAJ.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here