Wybory za granicą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie w Kanadzie

0
70
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

Prezydent RP zarzadzil na 15 pazdziernika 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.
Zgodnie z uchwala Sejmu RP, w tym samym terminie odbedzie sie referendum ogólnokrajowe.

WAZNE: Glosowanie w Kanadzie odbedzie sie w sobote
14 pazdziernika 2023 r. w godz. 7.00 – 21.00 czasu miejscowego.

UWAGA: Wyborcy przebywajacy za granica i posiadajacy wazne polskie paszporty beda mogli zaglosowac w obwodach glosowania utworzonych za granica.

Zgloszenie wyborcy do spisu wyborców mozna zlozyc na trzy sposoby:

 1. wypelniajac formularz online na specjalnie udostepnionej do tego celu platformie internetowej e-Wybory https://ewybory.msz.gov.pl/
  Korzystanie z uslugi e-Wybory w celu zglaszania sie do spisu wyborców bedzie mozliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 10 pazdziernika 2023 r.
 2. pisemnie – wypelnione i wlasnorecznie podpisane zgloszenie do spisu wyborców zlozone osobiscie lub listownie w urzedzie konsularnym
 3. mailowo – wypelnione i wlasnorecznie podpisane zgloszenie do spisu wyborców przeslane emailem do konsula; do emaila musi byc dolaczony skan lub zdjecie wlasnorecznie wypelnionego i podpisanego zgloszenia,
  adres email: vancouver.consul@msz.gov.pl /vancouver.info@msz.gov.pl

Zgloszenie do spisu wyborców musi zawierac nastepujace dane:

 • nazwisko i imie (imiona) – dane osobowe z waznego polskiego paszportu
 • numer ewidencyjny PESEL – zamieszczony w polskim paszporcie
 • numer waznego polskiego paszportu oraz date waznosci tego dokumentu
 • adres pobytu wyborcy za granica
 • dane kontaktowe – adres email lub numer telefonu

UWAGA! W tych wyborach nie bedzie mozliwosci zgloszenia sie telefonicznie do spisu wyborców.

Na terenie prowincji BC oraz AB utworzono 3 Obwodowe Komisje Wyborcze:
Komisja nr 138 – Vancouver – 1600-1177 West Hastings Str., Vancouver, BC V6E 2K3
Komisja nr 139 – Edmonton – 10960 104 Str. NW, Edmonton, AB T5H 2W6
Komisja nr 140 – Calgary – 3015 15 Str. NE, Calgary, AB T2E 7L8
Wiecej informacji pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/kanada/wykaz-obwodow-glosowania-w-kanadzie

W obwodach za granica beda mogli zaglosowac takze wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaswiadczenia o prawie do glosowania.

Kalendarium

Terminy wykonania czynnosci wyborczych przez konsula w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym:
do 25 wrzesnia konsul publikuje w formie obwieszczenia informacje o numerach obwodów glosowania i wyznaczonych siedzibach komisji;
25 wrzesnia uplywa termin zglaszania kandydatów na czlonków obwodowych komisji wyborczych przez Pelnomocników wyborczych;
28 wrzesnia uplywa termin powolania przez konsula obwodowych komisji wyborczych;
10 pazdziernika uplywa termin przyjmowania zgloszen do spisu wyborców oraz wniosków o zmiane obwodu glosowania;
do 12 pazdziernika mozna zlozyc do konsula wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie
do glosowania;
14 pazdziernika w Kanadzie odbeda sie wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Glosowanie w obwodach glosowania utworzonych za granica odbywa sie miedzy godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego.
W Kanadzie glosowanie zakonczyloby sie w dniu nastepnym po dniu glosowania w kraju, dlatego glosowanie przeprowadza sie w dniu poprzedzajacym (14 pazdziernika 2023 r.).

Najczesciej zadawane pytania

Jesli nie powstala jeszcze ostateczna lista obwodów, to kiedy bedzie wiadomo, ile obwodów glosowania za granica powstanie?

Najpózniej do dnia 25 wrzesnia 2023 r. zostanie podana do publicznej wiadomosci informacja
o numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych za granica. Planuje sie globalnie zwiekszyc liczbe obwodów do glosowania w porównaniu z wyborami sprzed czterech lat.

Jak zaglosowac za granica?

Nalezy zlozyc do konsula wniosek o ujecie w spisie wyborców. Wniosek bedzie mozna zlozyc dopiero po utworzeniu obwodów glosowania za granica. Informacja o obwodach zostanie podana do publicznej wiadomosci najpózniej do poniedzialku, 25 wrzesnia 2023 r. Wniosek nalezy zlozyc najpózniej do wtorku, 10 pazdziernika 2023 r. W obwodzie glosowania za granica moze takze zaglosowac wyborca na podstawie zaswiadczenia o prawie do glosowania. W dniu wyborów w lokalu w Kanadzie Komisji trzeba okazac wazny polski paszport.

Kto moze glosowac za granica?

Wyborca przebywajacy za granica i ujety w spisie wyborców sporzadzanym przez konsula.
W obwodzie glosowania za granica moze takze zaglosowac wyborca na podstawie zaswiadczenia
o prawie do glosowania.
Jak wnioskowac o ujecie w spisie wyborców sporzadzanym przez konsula?
Wniosek nalezy zlozyc najpózniej do wtorku, 10 pazdziernika 2023 r.
Sa trzy sposoby na zlozenie wniosku:

• rekomendujemy zlozenie wniosku przy uzyciu uslugi „e-Wybory”,
• zlozenie wniosku w postaci papierowej z wlasnorecznym podpisem (takze korespondencyjnie),
• zlozenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z zalaczonym skanem/fotografia podpisanego wlasnorecznie wniosku (formularz wniosku bedzie dostepny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

Jaki jest najwygodniejszy sposób na wniesienie wniosku o ujecie w spisie?

Rekomendujemy zlozenie wniosku przy uzyciu uslugi elektronicznej „e-Wybory”, która bedzie udostepniona po podaniu do publicznej wiadomosci informacji o obwodach glosowania utworzonych za granica, a wiec najpózniej 25 wrzesnia 2023 r.
Dzieki e-Wybory zgloszenie do spisu jest mozliwe bez wychodzenia z domu. Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze wzgledu na miejsce pobytu obwód glosowania, a nastepnie wprowadza wymagane dane, które usluga weryfikuje komunikujac sie z rejestrami panstwowymi. Aby zglosic sie do spisu przez e-Wybory wyborca nie musi posiadac podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.

Do kiedy mozna dopisac sie do spisu wyborców za granica?

Do wtorku, 10 pazdziernika 2023 r.

Gdzie moge zaglosowac na podstawie zaswiadczenia o prawie do glosowania?

Z zaswiadczeniem mozna glosowac w dowolnym obwodzie glosowania w kraju, za granica lub
na polskim statku morskim.

Kto moze wydac zaswiadczenie o prawie do glosowania?

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania sklada sie w dowolnie wybranym urzedzie gminy w Polsce albo u konsula.

Jak wnioskowac o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania przez konsula?

Wniosek sklada sie w postaci papierowej z wlasnorecznym podpisem.

Jak odebrac od konsula zaswiadczenie o prawie do glosowania?

Zaswiadczenie o prawie do glosowania:
• wyborca odbiera osobiscie w urzedzie konsularnym, w którym zlozyl wniosek, albo
• odbiera osoba pisemnie upowazniona przez wyborce w urzedzie konsularnym, w którym wyborca zlozyl wniosek, albo
• w szczególnie uzasadnionych okolicznosciach, na wniosek wyborcy konsul przesyla na wskazany adres (adres musi sie znajdowac w okregu konsularnym konsula), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje mozliwosc wnioskowania o doreczenie kurierem na koszt wyborcy.

Czy jesli poczta lub kurier zagubi adresowane do mnie zaswiadczenie o prawie do glosowania bede mógl/mogla otrzymac kolejne?

W przypadku utraty zaswiadczenia, niezaleznie od przyczyny, nie bedzie mozliwe otrzymanie kolejnego zaswiadczenia ani wziecia udzialu w glosowaniu.

Czy dla zarzadzonego na 15 pazdziernika 2023 r. referendum ogólnokrajowego za granica zostana utworzone odrebne obwody glosowania?

Nie. Glosowanie przeprowadza sie w obwodach glosowania utworzonych dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP i na podstawie spisów wyborców sporzadzonych dla tych wyborów.

Czy aby zaglosowac w wyborach i w referendum bede musial/musiala skladac dwa wnioski
o ujecie w spisie sporzadzanym przez konsula?

Nie. Wybory i referendum przeprowadzone zostana na podstawie spisów wyborców sporzadzonych dla wyborów.

Czy udzial w referendum jest obowiazkowy?

Udzial w referendum nie jest obowiazkowy. Wyborcy ujeci w spisie sporzadzonym dla wyborów beda mieli prawo udzialu w referendum ogólnokrajowym zarzadzonym na dzien 15 pazdziernika 2023 r. w obwodach glosowania utworzonych za granica.

Gdzie szukac informacji o wyborach?

Przede wszystkim na stronach Panstwowej Komisji Wyborczej. Sa juz uruchomione dedykowane serwisy poswiecone tematyce wyborów i referendum.

Gdzie szukac informacji o dostepnosci lokalów wyborczych dla osób niepelnosprawnosciami?

Obwieszczenia o adresach obwodowych komisji za granica wraz z informacjami o tym, czy konkretne siedziby oferuja dostepnosc dla osób z niepelnosprawnosciami beda publikowali na swoich stronach konsulowie.

Czy za granica mozna zaglosowac przez pelnomocnika?

Wyborcy za granica beda mogli zaglosowac wylacznie osobiscie.

Czy za granica mozna zaglosowac korespondencyjnie?

Wyborcy za granica beda mogli zaglosowac wylacznie osobiscie w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Jaki dokument jest potrzebny aby zaglosowac za granica?

Wazny polski dokument paszportowy. Na obszarze panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz panstw, na terytorium których mozna wjechac na podstawie dowodu, takze wazny polski dowód osobisty.

Jak mozna znalezc najblizsza obwodowa komisje wyborcza?

Obwieszczania o adresach obwodowych komisji za granica beda publikowane na stronach placówek zagranicznych. Dane o obwodach glosowania za granica beda dostepne w usludze e-Wybory sluzacej do rejestrowania sie w spisie wyborców.
https://www.gov.pl/web/kanada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here