11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości w Domu Polskim Calgary.

0
210
Picture of Józef Piłsudski

Warszawa, 11 listopada 1918 r.

Rada Regencyjna do Narodu Polskiego.

Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.

8 listopada 1926 roku premier Józef Piłsudski (zdjęcie) wydał okólnik, w którym czytamy:

“W dniu 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie 8 rocznicę jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna pozostać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia”.

Ten sam dokument ustanawiał 11 listopada dniem wolnym od pracy.

Święto Niepodległości w Domu Polskim Calgary zespół Mazovia jak przystało na tak ważną uroczystość zaczął występy od Poloneza.

Zdjecia: Zespół Mazovia FB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here