Calgary odczuwa wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości.

0
88
Joanna Kopacz rynek nieruchomosci w Calgary

Miasto Calgary, 1 maja 2020 roku.
Po pierwszym pełnym miesiącu z wprowadzonymi środkami dystansu społecznego rynek mieszkaniowy dostosowuje się do efektów COVID-19.
Sprzedaż w kwietniu wyniosła 573 sztuki, co stanowi spadek o 63% w porównaniu do ubiegłego roku.

„Spadek sprzedaży domów nie jest zaskoczeniem. Łączny wpływ COVID-19 i sytuacja w sektorze energetycznym powodują spadek popytu na nieruchomości mieszkaniowe” – powiedziała Ann-Marie Lurie, główna ekonomistka CREB®.

„Popyt spada szybciej niż podaż i to powoduje spadek cen”.
Sprzedaż spadła we wszystkich przedziałach cenowych, ale największe spadki dotyczyły domów o cenie powyżej $600,000.

Przy większym udziale sprzedaży w niższych przedziałach cenowych średni spadek cen wyniósł ponad 8%. Ceny przeciętnego domu również spadają, co odzwierciedla cena odniesienia, która spadła o prawie 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nowe listings w tym miesiącu wyniosły 1425 sztuk, co stanowi spadek o 54% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wpływ ekonomiczny tej sytuacji jest znaczny, a wczesne oznaki wskazują na większą liczbę utraconych miejsc pracy i wyższe stopy bezrobocia. Rządowy plan pomocy pomoże złagodzić tę ciężką sytuację, ale oczekuje się, że wyzwania na rynku mieszkaniowym utrzymają się przez cały ten rok.

Domy wolnostojące.

Sprzedaż domów wolnostojących zmniejszyła się w tym miesiącu o 63% w porównaniu z rokiem ubiegłym, przy największym spadku w zachodniej dzielnicy. Mniejszy popyt został zrównoważony przez zmniejszenie podaży, ponieważ nowe listings spadły o 57%. Ogólnie zapas nieruchomości na rynku zmniejszył się o 25% w porównaniu do ubiegłego roku. Pomimo spadku tego zapasu, miesiące podaży wzrosły do ponad ośmiu miesięcy. Cena benchmark spadła o 1% w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosła $479,100. Ceny utrzymały się na stałym poziomie zarówno w południowej, jak i południowo-wschodniej dzielnicy. Największy spadek cen nastąpił w centrum miasta, ze spadkiem o ponad 3%.

Apartamenty

Sprzedaż mieszkań spadła do 95 mieszkań. Jest to 62-procentowy spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ilość nowych listings również zmalała.
Ceny kondominium spadały przed ostatnimi zmianami na rynku, a tempo spadku pozostało względnie niezmienione i wynosiło ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Od czasu pierwszego kryzysu energetycznego w 2014 roku cena benchmark mieszkań w całym mieście spadła o prawie 19%.
Ceny z roku na rok spadły w prawie wszystkich dzielnicach, ale w południowo-wschodniej dzielnicy odnotowano największy spadek w tym miesiącu o prawie 6%. Bliźniaki i domki szeregowe.

Nieruchomości bliźniacze i szeregowe odnotowały znaczny spadek sprzedaży i nowych listings.

Ceny bliźniaków obniżyły się we wszystkich dzielnicach, co oznacza spadek o prawie 3% w skali roku. Centrum odnotowało największy spadek z roku na rok o 4%.
Ceny domków szeregowych spadły we wszystkich obszarach z wyjątkiem dzielnicy wschodniej. Ceny domków szeregowych w całym mieście spadły o ponad 2%, co daje łączną kwotę $278,300.

Airdrie
Sprzedaż w Airdrie spadła w kwietniu do 60 sztuk.
Ogólnie cena benchmark pozostaje porównywalna z ceną z ubiegłego roku. Średnie ceny spadły, ale część tego wynika z większej liczby domów sprzedawanych w niższych przedziałach cenowych, ponieważ nastąpił znaczny spadek sprzedaży domów o cenie powyżej $500,000.

Cochrane
Kwietniowa sprzedaż w Cochrane spadła do 29 sztuk.
Ceny ulegały obniżeniu, zanim wprowadzono środki dystansu społecznego, a kwietniowa cena benchmark wyniosła $398,900. To prawie 2% mniej niż przed rokiem. Jednak zarówno mediana, jak i średnia cena wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że więcej domów jest sprzedawanych w wyższych przedziałach cenowych, ponieważ nie odnotowano sprzedaży w najniższym przedziale cenowym

Okotoks
Spadła zarówno sprzedaż, jak i nowe listings, łącznie odpowiednio 17 i 44 jednostki.
Ceny spadały od początku roku, ale poziomy pozostały względnie stabilne w porównaniu z rokiem poprzednim. W kwietniu cena benchmark nadal spadała i wyniosła $402,300.

„Agent nieruchomości może przeprowadzić nabywcę domu lub sprzedawcę przez cały proces i pomóc uniknąć zgadywania”.

Joanna Kopacz, agent CIR Realty Biura Pośrednictwa Nieruchomości
Joanna Kopacz, agent CIR Realty Biura Pośrednictwa Nieruchomości

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane współpracą w zakresie kupna lub sprzedaży swojej nieruchomości! >>> Link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here