Luty 2021 był najlepszym lutym pod względem sprzedaży od 2014 roku!

0
117
Joanna Kopacz rynek nieruchomosci w Calgary

Miasto Calgary, 1 marca 2021 roku

Przy wzrostach sprzedaży w każdym przedziale cenowym, sprzedaż nieruchomości w lutym wyniosła 1836. Luty 2021 jest najlepszym lutym pod względem sprzedaży od 2014 roku.

„Pomimo ciągłych ograniczeń dotyczących COVID-19, sprzedaż nieruchomości nadal się poprawia. Oczekuje się, że znaczna część silnej sprzedaży będzie napędzana przez wyjątkowo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych ”– powiedziała główna ekonomistka CREB® Ann-Marie Lurie.

„Zaufanie prawdopodobnie również się poprawi w miarę wprowadzania szczepionek. Ponadto niektóre z najgorszych obaw dotyczących sektora energetycznego zmniejszają się wraz z niedawnymi wzrostami cen energii ”.

Nowe listingi również poprawiły się w lutym, ale różnica między nowymi listingami a sprzedażą zmniejszyła się. To powoduje, że stosunek sprzedaży do nowych listingów rośnie do 65%, utrzymując miesiące podaży znacznie poniżej trzech miesięcy.

Kupno nieruchomości jest znacznie trudniejsze w sektorze domów wolnostojących w cenie poniżej $600,000. W tym przedziale cenowym obowiązuje seller’s market ponieważ brakuje nieruchomości w tym przedziale cenowym i zapasy są krótsze niż dwa miesiące.

Rynek zmagał się ze stosunkowo niskimi poziomami zapasów w porównaniu ze sprzedażą w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a ceny nadal wykazują tendencję wzrostową. W lutym cena referencyjna nieruchomości wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem i obecnie kształtuje się o 4% powyżej poziomów z ubiegłych lat.

Domy wolnostojące osiągają najniższe miesiące podaży, a także wykazują największe wzrosty cen. Na drugim końcu spektrum są apartamenty condominium, które nadal wykazują się stosunkowo wysokim poziomem zapasów w porównaniu ze sprzedażą. To powoduje znikomy wzrost cen w tym sektorze nieruchomości.

FAKTY DOTYCZĄCE RYNKU MIESZKANIOWEGO

Domy wolnostojące Sprzedaż wolnostojąca poprawiła się w każdym przedziale cenowym w tym miesiącu, ale brak możliwości wyboru w niższych przedziałach cenowych prawdopodobnie ograniczył wzrost sprzedaży. Liczba nowych listingów wzrosła, ale to nie wystarczyło, aby zapobiec dalszemu zacieśnieniu na rynku, ponieważ stosunek sprzedaży do nowych ofert wzrósł do 71%, a miesiące podaży spadły do poniżej dwóch miesięcy. To najniższe miesiące podaży odnotowane w lutym od 2007 roku.

Ostrzejsze warunki rynkowe wystąpiły we wszystkich przedziałach cenowych, ale w przypadku nieruchomości o wartości poniżej $600,000 liczba miesięcy podaży spadła do nieco powyżej jednego miesiąca. Warunki te sprzyjają znacznym wzrostom cen w sektorze wolnostojącym, w którym cena referencyjna w lutym wyniosła $502,500. To prawie 2% więcej niż przed miesiącem i 5% więcej niż przed rokiem. Jest to również pierwszy raz od 2018 roku, gdy ceny wolnostojące wzrosły powyżej $500,000 i obecnie kształtują się poniżej 5% poniżej poprzednich rekordów odnotowanych w 2014 roku.

Ceny wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem i rokiem w każdej dzielnicy miasta. Jednak skala tych wzrostów była zróżnicowana, przy czym największe zyski rok do roku występowały w dzielnicy South East na poziomie 9%, a najniższe w centrum miasta – poniżej 2%

Bliźniaki

Sprzedaż bliźniaków w lutym odnotowała znaczące wzrosty, doprowadzając aktywność sprzedażową do najwyższych poziomów w lutym od prawie 13 lat. Jednak, podobnie jak w przypadku sektora domów wolnostojących, większa ilość nowych listingów nie była wystarczająca, aby zrównoważyć sprzedaż, powoduje to, że sektor ten nadal faworyzuje sprzedającego. Przy niższym poziomie podaży w stosunku do sprzedaży, ceny referencyjne poprawiły się zarówno w zeszłym roku, jak i w zeszłym miesiącu. Jednak nie było to spójne we wszystkich dzielnicach. W dzielnicy West w dalszym ciągu ceny pozostają o ponad 2% niższe niż w zeszłym roku. Największe wzrosty cen rok do roku odnotowano w okręgach południowo-wschodnim i północnym.

Domki szeregowe

Pomimo znacznego wzrostu liczby nowych listingów, poprawa sprzedaży zrównoważyła podaż, a miesiące dostaw spadły do trzech miesięcy.

Warunki na rynku domków szeregowych są spokojniejsze niż na rynku domów wolnostojących i bliźniaków. Odzwierciedlają jednak poprawę w stosunku do warunków nadpodaży odnotowanych w zeszłym roku. Jednak biorąc pod uwagę aktywność w podziale na przedziały cenowe, na tym rynku utrzymuje się jeszcze nadpodaż. Zmniejszenie zapasów w całym mieście w stosunku do sprzedaży przyczyniło się do pewnej poprawy cen w tym segmencie. Cena odniesienia wzrosła w porównaniu z zeszłym miesiącem i obecnie jest nieco wyższa o 1% niż w zeszłym roku. Zyski rok do roku nie wystąpiły we wszystkich dzielnicach, ponieważ ceny pozostają niższe niż w zeszłym roku w okręgach północnym, północno-zachodnim, południowym i południowo-wschodnim.

Apartamenty

Napędzana przez produkty, których cena przeważnie nie przekraczała $300,000, sprzedaż mieszkań poprawiła się do najlepszych poziomów z lutego odnotowanych w ciągu ostatnich sześciu lat. Jednak wzrost sprzedaży nie był wystarczający, aby spowodować jakiekolwiek znaczące zmiany w poziomie zapasów.

Zapasy w lutym pozostały na podwyższonym poziomie w porównaniu do poziomów, które zwykle obserwujemy o tej porze roku. Podczas gdy miesiące podaży w tym sektorze wykazywały tendencję spadkową, utrzymuje się ona powyżej pięciu miesięcy. Zapobiega to takiemu samemu ożywieniu cen jak w innych sektorach. W ujęciu rocznym cena referencyjna pozostaje zbliżona do poziomów odnotowanych w zeszłym roku.

„Agent nieruchomości może przeprowadzić nabywcę domu lub sprzedawcę przez cały proces i pomóc uniknąć zgadywania”.

Joanna Kopacz, agent CIR Realty Biura Pośrednictwa Nieruchomości
Joanna Kopacz, agent CIR Realty Biura Pośrednictwa Nieruchomości

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane współpracą w zakresie kupna lub sprzedaży swojej nieruchomości! >>> Link

 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here