Polonia nie chce wojny z Rosją! List otwarty Polonii do polskich władz w Warszawie.

Polacy nie chcą i nie potrzebują wojny z Rosją!

0
37
LIST OTWARTY POLONII DO POLSKICH WŁADZ

“Amerykanie polskiego pochodzenia oraz przedstawiciele Polonii z całego świata (…) stanowczo sprzeciwiają się głębszemu angażowaniu Polski w wojnę, której nie da się wygrać i która może ostatecznie doprowadzić do zniszczenia Polski” – napisali w oświadczeniu skierowanym do Andrzeja Dudy i Donalda Tuska przedstawiciele amerykańskiej Polonii. Zaapelowali także do polskich polityków, aby w kontekście wojny w Ukrainie “powstrzymywali się od obraźliwych, retorycznych ekscesów i pustych gróźb”.

Drodzy Państwo, Poniżej załączamy nowy, polonijny list otwarty do władz w Warszawie. Mamy nadzieję, że podpisze się pod nim wiele organizacji polonijnych i wielu Polaków mieszkających w różnych krajach. (polska i angielska wersja listu są dostępne poniżej)
Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani być jednym z sygnatariuszy tego listu? Wyjaśnienie na końcu materiału.

29 marca 2024 r.

Andrzej Duda, President of Poland – bpm@prezydent.pl

Donald Tusk, Prime Minister of Poland – bprm@kprm.gov.pl

Radoslaw Sikorski, Minister of Foreign Affairs – kancelaria@msz.gov.pl

Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu – gms@senat.gov.pl and dpr@senat.gov.pl

Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu – cis@sejm.gov.pl

c/o Ambasador Marek Magierowski – washington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Embassy of the Republic of Poland

2640 16th St NW, Washington, DC 20009

LIST OTWARTY POLONII DO POLSKICH WŁADZ 29 III 2024

My niżej podpisani, prezentując poglądy podzielane także przez miliony Polaków w kraju, odrzucamy narrację jakoby wojna Polski i „kolektywnego Zachodu” z Rosją, była czymś nieuniknionym, lub wręcz koniecznym i pożądanym z punktu widzenia polskich interesów narodowych. Apelujemy, aby polskie władze zaprzestały szkodliwej i służącej obcym interesom prowojennej agitacji, opartej na błędnych, często również zmanipulowanych, przesłankach.

Przestrzegamy władze w Warszawie przed eskalacją działań, które doprowadzić mogą wkrótce do rzeczywistego konfliktu militarnego z Rosją, mocarstwem nuklearnym. Czas na zapobieżenie takiemu rozwojowi wypadków jest teraz. Tragicznym dla Polski konsekwencjom raz zapoczątkowanego konfliktu militarnego z Rosją nie będziemy mogli później zapobiec.

Pogląd jakoby wojna z Rosją była nieunikniona jest poglądem błędnym i nieracjonalnym. Prowojenna narracja, powielana do znudzenia przez polskich polityków i przez oficjalne kanały medialne, serwuje nam niestety wypaczoną, wyrwaną z globalnego kontekstu, propagandową i wysoce spolityzowaną ocenę rzeczywistości, która nie tylko nie służy polskim interesom narodowym, lecz im w rzeczywistości zagraża.

Ukraina jest dziś krajem zdewastowanym, wyludnionym i stojącym na skraju zarówno militarnej klęski jak i finansowego bankructwa, krajem traktowanym przez wielkie koncerny i fundusze inwestycyjne jako laboratorium “nowej normalności” (zielonej, cyfrowej, neoliberalnej). Militarne zaangażowanie Polski na Ukrainie może sprowadzić na nas wkrótce podobne lub gorsze konsekwencje. Polska interwencja na Ukrainie będzie jednoznaczna z eskalacją konfliktu i uczynieniem z Polski logicznego celu bezpośrednich militarnych ataków ze strony Rosji. Gotowość przedstawicieli rządu do wysłania Polaków na śmierć na Ukrainie wbrew polskim interesom narodowym jest niemożliwa do zaakceptowania. Sprzeczne lub wymijające wypowiedzi polskich władz, dotyczące ich rzeczywistych zamierzeń, budzą zrozumiały niepokój wśród milionów Polaków.

Przestrzegamy, że rzeczywistym celem tej wojny jest nie tylko osłabianie Rosji, ale również osłabienie i ostatecznie likwidacja suwerennych państw narodowych Europy, a szczególnie państw Europy Wschodniej, które po wojnie, rozgrywanej na swoim terytoriom, zmuszone będą na skutek zniszczeń infrastruktury, wojennych strat osobowych, oraz ekonomicznie wymuszonej emigracji milionów ludzi, do wieloplanowej politycznej kapitulacji równoznacznej z ostateczną likwidacją ich narodowej suwerenności w ramach globalistycznych, federalnych struktur Unii Europejskiej.

Eskalowanie konfliktu jest działaniem, z punktu widzenia rzeczywistych polskich interesów narodowych, nie tylko skrajnie nieracjonalnym, lecz również potencjalnie samobójczym, prowadzącym Polskę do narodowej katastrofy. Polska powinna być aktywnym uczestnikiem i współtwórcą procesów pokojowych, mających na celu możliwe szybkie zakończenie konfliktu, a nie jego siłą napędową. Wzywamy polskie władze do porzucenia wielce nierealistycznych i antypolskich w swej istocie teorii, postulujących wojnę z Rosją, i obiecujących nam jej strategiczną porażkę. Oczekujemy trzeźwych, a nie emocjonalnych ocen rzeczywistości oraz obecnego stanu wojny. Apelujemy o działania mające na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie na drodze negocjacji oraz stworzenie warunków dla kompleksowej i trwałej normalizacji stosunków wewnątrz-europejskich, uwzględniających potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych stron.

Dotychczasowe działania polskich władz zmuszają nas do zastanowienia, czy są one jedynie efektem ich skrajnej politycznej niekompetencji, czy też może świadomą zdradą polskich interesów narodowych.

Polacy nie chcą i nie potrzebują wojny z Rosją! 

Edward Wojciech Jeśman, President Polish American Strategic Initiative (PASI) & Polish American Congress of Southern California president@joinpasi.orgGene Sokolowski Ph.D., President Polish American Strategic Initiative Educational Organization (PASI EDU) info@pasi-edu.org
Bogdan Kulas, Prezes Związek Polaków w Norwegii Oslo, NorwegiaAndrzej Burghard, President Polish American Congress New Jersey Division
Michael Edward Pogorzelski, M.Sc.Eng President of Edmund Strzelecki Australia Poland Friendship Society Melbourne, Victoria, AustraliaZenon Golba, President Italian-Polish-American Unity Organization & Business Association of Italian-Polish-American Chicago, lllinois, USA
Eva Romanowicz Światowy Związek Polaków Zug, SzwajcariaMgr. Jolanta Duda Światowy Związek Polaków Londyn, Wielka Brytania
Agnieszka Wolska, Dziennikarz Polskie Towarzystwo Historyczne w Niemczech Kolonia, NiemcyUrszula Oleksyn, Educator Fullertn, Kalifornia, USA
Róża Wójcik, Ph.D. Richland, Washington, USADr Marek Kierlańczyk Chicago, Illinois, USA
Maja Trochimczyk Ph.D., President Moonrise Press Los Angeles, Kalifornia, USAAdam Bąk Entrepreneur & Philanthropist New York – New Jersey – Florida, USA
Leszek Sosnowski J.D., PhD, Attorney Chicago, Illinois, USAFr. Marek Stroba, OMI Precious Blood Church Chula Vista, Kalifornia, USA
Jolanta Halkiewicz, Prezes Koło Pamięci AK Sztokholm, SzwecjaAndrzej Kumor Dziennikarz, Wydawca Goniec – Toronto, Kanada
Agnieszka Wrocławska Polskie Radio Chicago 1030 Świat Oczami Bab – program autorski Chicago, Illinois, USAMgr inz. Stanislaw Biernacki Aerospace Engineer, President SAB Structures Inc. Montreal, Qc., Canada
Krzysztof Rosiak, M.Sc, P.Eng. Panama City, PanamaJan Iwanik, Ph.D. London, Great Britain
Anne Maria Russell, Ph.D., Scientist San Diego, Kalifornia, USALeszek Lew, Ph.D. Garden Grove, Kalifornia, USA
Mgr. Inż. Teresa Kalisz Światowy Związek Polaków Londyn, Wielka BrytaniaBarbara Krynicka-Wilson, MD Garden Grove, Kalifornia, USA
Zdzisław Salwa Społecznik, publicysta Spring Branch, Teksas, USAArtur Kalbarczyk Publicysta, komentator Montréal, Kanada
Leopold Wierzbicki, Ph.D. Fresno, Kalifornia,USAEwa Milewska North Charleston, South Carolina, USA
Monika Tomasik, Aerospace Engineer Anaheim Hills, Kalifornia, USAMark Bazan, Architekt Fullerton, Kalifornia, USA
Irena Cebelinski Music Educator El Mirage, Arizona, USAAndrzej Janecki Pracownik służby zdrowia & społecznik Bochum, Niemcy
Lucyna Kondrat Riverside, Kalifornia, USAAndrzej Porwit Placerville, Kalifornia, USA
Andrzej Filipowicz Porozumienie Obrony Lublina były działacz opozycji antykomunistycznej Lublin – PolskaAleksander Janowski Wydawca magazynu “Przypływ” Deerfield Beach, Floryda, USA
Mgr Iwona Buchowiecka (Johnson) Chicago, Illinois, USAStanislaw Frey London, Ontario, Kanada
Arkadiusz Kasperski Calgary, Alberta, CanadaTomasz Pacek Port Saint Lucie, Floryda, USA
Paweł Szymański Park Ridge, Illinois, USAMgr Iwona Buchowiecka (Johnson) Chicago, Illinois, USA
Edward Michal Milewski Summerville, South Carolina, USAAndrzej & Janina Tyra Bensalem, Pennsylvania, USA
Zbigniew Mizak Chicago, Illinois, USALidia Cullen Myrtle Beach, South Carolina, USA
Ewa Lechowicz Chicago, Illinois, USAStanislav Wliszczak Macungie, Pennsylvania, USA
Grzegorz Waśniewski, Komendant Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego Ariss, Ontario, KanadaMgr inz. Arkadiusz Luksza Montreal, Quebec, Kanada
Lucinda Kondrat, Retired Teacher Riverside, California, USASophie Sitko Mount Prospect, Illinois, USA
Wojciech Dobrzyński Narodowy Instytut Studiów Strategicznych Warszawa, PolskaMarek Chodorowski Salon Ludzi Wolnych Gdynia, Polska
Andrzej Raczy Hamtramck, Michigan, USAWieslawa Derlatka Human rights activist Kanada
Leszek Dacko, Ph.D. Aerospace Engineering Toronto, KanadaWladyslaw Slanda Plymouth, Massachusetts, U

My też w Calgary w imieniu redakcji w pełni popieramy stanowisko zawarte w liście otwartym Polonii.
W końcu jakiś głos rozsądku i prawdy.

Additional signatures shall follow


ENGLISH TRANSLATION

March 29, 2024

Andrzej Duda, President of Poland – bpm@prezydent.pl

Donald Tusk, Prime Minister of Poland – bprm@kprm.gov.pl

Radoslaw Sikorski, Minister of Foreign Affairs – kancelaria@msz.gov.pl

Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu – gms@senat.gov.pl and dpr@senat.gov.pl

Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu – cis@sejm.gov.pl

c/o Ambasador Marek Magierowski – washington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Embassy of the Republic of Poland

2640 16th St NW, Washington, DC 20009

OPEN LETTER FROM POLONIA TO POLISH AUTHORITIES

We, the undersigned, presenting views shared by millions of Poles in the country, reject the narrative that a war between Poland and the „collective West” and Russia is inevitable or even necessary and desirable from the point of view of Polish national interests. We appeal to the Polish authorities to stop the harmful, pro-war agitation that serves foreign interests and is based on erroneous and often manipulated premises.

We warn the authorities in Warsaw against escalating actions that could soon lead to an actual military conflict with Russia, a nuclear power. The time to prevent such a development is now. A military confrontation with Russia, once initiated, will be impossible to control and will have tragic consequences for Poland.

The view that war with Russia is inevitable is erroneous and irrational. The pro-war narrative repeated by Polish politicians and official media channels is unfortunately a distorted, out-of-global context, and highly politicized assessment of reality that does not serve Polish national interests but instead threatens them.

Ukraine today is a devastated, depopulated country on the verge of both military defeat and financial bankruptcy, treated by big corporations and investment funds as a laboratory for the „new normal” of extreme green, digital, and neoliberal policies. Poland’s military involvement in Ukraine may also bring similar or worse consequences. Polish intervention in Ukraine will likely escalate the conflict and make Poland a logical target for direct military attacks by Russia. The willingness of government representatives to send Poles to their deaths in Ukraine against Polish national interests is unacceptable and reprehensible. The contradictory or evasive statements of Polish authorities regarding their real intentions cause understandable concern among millions of Poles.

We warn that the real goal of this war is not only to weaken Russia but also to weaken and ultimately eliminate the sovereign nation states of Europe, especially those of Eastern Europe, which, as a result of the destruction of their infrastructure, the wartime loss of personnel, and the economically forced emigration of millions of their people, will be forced into a political capitulation that will eliminate their national sovereignty within the globalist, federal structures of the European Union.

Pragmatic examination of Polish national interests shows that escalating the conflict is not only irrational but also potentially suicidal, which will result in a national catastrophe. Rather than a driving force of the conflict, Poland should be an active participant and co-creator of peace processes aimed at ending it. We call on the Polish authorities to abandon the unrealistic and anti-Polish theories postulating war with Russia and promising us its strategic defeat. We expect sober assessments of reality and the current state of the war. We call for actions aimed at ending the conflict in Ukraine through negotiations and creating conditions for a comprehensive and lasting normalization of intra-European relations that ensure the security needs of all parties involved.

The Polish authorities’ actions to date make us wonder whether they are the result of political incompetence or perhaps a conscious betrayal of Polish national interests.

Poles do not want or need a war with Russia!


Zdaniem Polonii, mimo że trudno jest przewidzieć kierunku rozwoju konfliktu, wiadome jest, “że przyszłe decyzje polityczne i wojskowe Federacji Rosyjskiej będą uzależnione w dużej mierze od działań jej przeciwników”. Przekonują przy tym, że Rosji nie należy prowokować. “Przekonanie Rosji o tym, że stoi ona w obliczu egzystencjalnego zagrożenia oraz fakt, że wyraźnie sygnalizuje ona swą determinację, aby wykorzystać w konflikcie wszystkie swoje militarne możliwości, muszą być poważnie brane pod uwagę i uwzględniane przed podejmowaniem jakichkolwiek kroków eskalujących sytuację” – napisała amerykańska Polonia.

W dalszej części pisma autorzy ostrzegli przed “tragicznymi skutkami” działań polityków, które mogą poskutkować eskalacją konfliktu. “Konsekwencje eskalacji konfliktu, za którą opowiadają się i do której dążą niektórzy przywódcy europejscy, mogą mieć bardzo tragiczne skutki dla Polski i świata. Wzywamy polskich polityków, aby powstrzymywali się od obraźliwych, retorycznych ekscesów i pustych gróźb, które ilustrują niestety wyłącznie ich niemożność realistycznej oceny rzeczywistych możliwości Polski w sytuacji faktycznej konfrontacji militarnej” – czytamy w oświadczeniu.

“Amerykanie polskiego pochodzenia są gotowi wspierać i służyć pomocą Prezydentowi Dudzie i Premierowi Tuskowi w ich działaniach na rzecz wzmocnienia i utrzymania polskiego potencjału odstraszania militarnego, jednak stanowczo sprzeciwiają się głębszemu angażowaniu Polski w wojnę, której nie da się wygrać i która może ostatecznie doprowadzić do zniszczenia Polski. Apelujemy do przywódców Polski, aby dołączyli do tych przywódców europejskich, którzy wzywają do pokojowego rozwiązania tego konfliktu (pisownia oryginalna)” – napisano na zakończenie listu.

Żeby umieścić Pana/Pani imię i nazwisko na liście sygnatariuszy nie potrzebujemy fizycznego podpisu, wystarczy tylko napisać krótki email potwierdzający chęć sygnowania listu i wysłać go na adres: president@joinpasi.org

Email potwierdzający chęć sygnowania listu powinien zawierać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Afiliacje organizacyjne, jeżeli takie istnieją
  3. Tytuły naukowe lub funkcje jeżeli Pan/Pani takie posiadają/pełnią (Prof, Dr, Ph.D. Prezes, itp)
  4. Lokalizacja: miasto, stan/prowincja, kraj.

Podpisy od osób niezrzeszonych w organizacjach polonijnych są również mile widziane.

Pozdrawiam serdecznie oczekując szybkiej odpowiedzi,

Edward Wojciech Jeśman, President
Polish American Strategic Initiative (PASI)
& Polish American Congress of Southern California

***W sprawie najbardziej aktualnych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z president@joinpasi.org.
Zdjęcia zawarte w artykule służą jedynie jako ilustracja artykułu.


Dziękujemy bardzo Joannie Ciok za zwrócenie na to uwagi a także za przekazane informacje dotyczące listu.


Polecamy tez przeczytac do artykulu komentarz Swiatowida ze strony wiernipolsce1.wordpress.com

W artykule wykorzystano materialy z: wiadomosci.gazeta.pl; wiernipolsce1.wordpress.com; poland.us

Światowid
8 kwietnia 2024 o 02:46

Co do samego listu otwartego, to ja czekam na Polaków, którzy powiedzą publicznie i jasno, że w polskim interesie narodowym leży CAŁKOWITA LIKWIDACJA banderowskiego państwa ukraińskiego powstałego w 2014r. Ponadto w polskim interesie natrodowym leży natychmioastowe wypieprzenie z Polski (na Ukrainę lub do Niemiec, to obojętne) całej banderowskiej ukraińskiej imigracji, całej tej FALI KOLONIZACYJNEJ, z którą my tu będziemy mieli za jakiś czas niewyobrażalne problemy. Polacy jako naród nie mają dość JAJ, by rozprawić się z ideologią banderowską z należytą BRUTALNOŚCIĄ i KOMPLEKSOWOŚCIĄ, to mogą zrobić tylko Rosjanie (choć raczej nie przy obecnej żydookupacyjnej władzy „Putina”, która Rosjanom ten Bandera-skansen własnymi rękoma ZBUDOWAŁA).

Banderyzm można wykorzenić wyłącznie na drodze wieloletniej OKUPACJI całego terytorium Ukrainy, połączonego z brutalnymi akcjami reedukacyjnymi, zbliżonymi do tych, jakie zastosowały Chiny wobe Ujgurów (przy czym Ujgurzy są GRUPĄ ETNICZNĄ, a „ukraińcy” to SZTUCZNY TWÓR POLITYCZNY wyprodukowany socjotechnologicznie przez „zachód” z części etnicznego narodu rosyjskiego). Tam trzeba przerwać ciągłość międzypokoleniową tradycji BANDERYZMU, część nosicieli ideologii banderyzmu trzeba będzie po prostu osądzić, skazać i przykładnie powiesić, tak jak to było za czasów Stalina. Mogą to zrobić DLA NAS i ZA NAS wyłącznie Rosjanie. Polaków nie stać na to mentalnie, dlatego nie należy się pakować w ROZBIORY UKRAINY. I nie należy próbować stać się GWARANTEM/PROTEKTOREM jakiegoś KADŁUBOWEGO państwa ukraińskiego w stylu „Republika Banderowska Iwanofrankowska i Lwowa”, bo wtedy nie ma co marzyć o oczyszczeniu Polski z ludności ZAKAŻONEJ TRANSMITOWANYM MIĘDZYPOKOLENIOWO BANDERYZMEM.

Istnienie państwa ukraińskiego w jakiejkolwiek innej postaci niż w ramach państwa rosyjskiego jest dla narodu polskiego śmiertelnie niebezpieczne, bo bez rosyjskiej kurateli nasi „amerykańscy” „syjousznicy” przywrócą tam banderyzm, który jest im konieczny dla przekształcenia Ukrainy w antyrosyjski taran do rozwalania pozostałych państw rosyjskich. Problem w tym, że ten „taran”, jak tylko będzie miał okazję – zabierze się również za nas, bo „Wielka Ukraina” zaczyna się pod … KRAKOWEM i obejmuje takie rdzennie ukraińskie miasta jak np. Chełm i Zamość.

Tak więc pora uświadamiać Polakom, do jakiej formy poliutycznej organizacji „narodu” ukraińskiego opwinniśmy zmierzać w naszej polityce wschodniej. Naród rosyjski jest tu naszym naturalnym sojusznikiem. Niestety obecna elita rządząca FR naszym sojusznikiem w tej kwestii nie jest i najwyrźniej BYĆ NIE ZAMIERZA.

Dlatego w ramach polskiej polityki wschodniej należy wspierać te środowiska w Rosji, które ten NASZ program likwidacji „ukraiństwa” wykonają ZA NAS i bez jakichkolwiek kosztów z naszej strony.

Nie popieram ŻADNYCH inicjatyw pokojowych w związku z obecną wojną – tu zachowanie państwa ukraińskiego w jakiejkolwiek niekontrolowanej przez Rosję formie jest dla nas śmiertelnym zagrożeniem STRATEGICZNYM. Zachód, gdy klęska Bandero-skansenu stanie się nieunikniona i oczywosta będzie WYŁ we wszystkich polskojęzycznych mediach o pokój, jedynie po to, by zachować i wzmocnić swoje UKRO-NARZĘDZIE – by kontynuować wojnę. Jeśli zdołają – to i nas wciągną w konflikt zbrojny z Rosją, ale tak, żeby żadne NATO za nas nie musiało wojować. I nam nie wolno dać się na te „pokojowe” syrenie śpiewy nabrać, bo taki pokój to tylko odroczenie wojny – z już zarezerwowanym dla nas fotelem uczestnika.

I nie zgadzam się z hasłem „To nie nasza wojna”. To niestety NASZA wojna i dla dopełnienia katastrofy narodowej – żydowski okupant wmanewrował głupich POLINiaków w tą wojnę PO NIEWŁAŚCIWEJ, SPRZECZNEJ Z POLSKIM INTERESEM NARODOWYM STRONIE.

Sądzę, że TO trzeba mówić Polakom, a nie jedynie POŁOWĘ PRAWDY, jak w powyższym liście Polonii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here