1 Million March For Children: Calgary

20sep11:00 am2:00 pm1 Million March For Children: CalgaryLEAVE OUR KIDS ALONE

Event Details

“Drodzy Bracia, Siostry i Liderzy wspólnot kanadyjskich.

Modlimy się, aby ten list zastał Cię w najlepszym zdrowiu i duchu, amen.

Przyjmijcie nasze zaproszenie i dokonajcie znaczących zmian w życiu naszych dzieci i przyszłych pokoleń, dołączając do „Marszu Milionów”, aby pokojowo zaprotestować przeciwko propagowaniu ideologii LGBT w szkołach, zaplanowanego na 20 września.

Jak ktoś kiedyś powiedział: „Sami niewiele możemy zdziałać; razem możemy tak wiele” – w ciągu ostatnich kilku miesięcy tysiące rodziców, liderów społeczności i działaczy wywodzących się z tradycji chrzescijanskiej i innych słusznie wyraziło swoje zaniepokojenie ideologią płci i ochroną dzieci, domagając się większej kontroli i przejrzystości programów szkolnych. Obawy te nie wynikają z nienawiści, ale raczej z obowiązku ochrony i zachowania naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Jako rodzice i przywódcy mamy prawo, a co ważniejsze, powtarzamy, obowiązek zapewnienia ochrony tożsamości i/lub wartości religijnych naszych dzieci, niezależnie od tego, czy są one chrzescijanskie, czy nie. Ponieważ coraz więcej osób i rodziców zdało sobie sprawę ze wagi i powagi tego problemu, Kanadyjczycy planują „Marsz Milionów”, aby zaprotestować przeciwko propagowaniu ideologii LGBT w szkołach.

Rodzice mają dość ideologii gender i jawnie seksualizowanych materiałów w kanadyjskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W środę 20 września kanadyjscy rodzice, grupy i obywatele w całym kraju będą wspólnie podnosić głos, aby przekazać istotne przesłanie: „Zostawcie nasze dzieci w spokoju”.

Dołącz do nas, aby chronić WSZYSTKIE dzieci przed ideologią płci.

Dołączcie do swoich rodaków, bez względu na rasę, religię czy przekonania polityczne, aby w środę 20 września nasz wspólny głos został usłyszany.

Lokalizacja: Budynek Harry’ego Haysa, 220 4 Ave SE, Calgary AB

1 marsz: od 11:00 do 12:00
2 marsz: od 13:00 do 14:00

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Ręce precz od naszych dzieci
KONTAKT Z ORGANIZATOREM

https://millionmarch4children.squarespace.com/locations

Dear Brothers, Sisters and community leaders of the Canadian communities.

We pray this letter finds you in the best of health and spirit, amen.

Please accept our invitation and make a significant difference in the lives of our children and future generations by joining the “Million Person March” to peacefully protest against the push for LGBT ideology in schools scheduled for September 20th.

As someone once said, “Alone we can do so little; together we can do so much”, over the past few months, thousands of parents, community leaders and activists from the Abrahamic tradition and others have justly voiced their concern regarding gender ideology and the protection of kids demanding more control and transparency over school curriculums. These concerns haven’t stemmed from a place of hate but rather from the obligation of protecting and preserving our children and future generations.

As parents and leaders, we have the right and more importantly as we reiterate the obligation in ensuring we protect the identity and/or religious values whether Abrahamic or otherwise of our children. As more people and parents have realized the importance and seriousness of this issue, Canadians are planning a “Million Person March” to protest against the push for LGBT ideology in schools.

Parents have had enough of gender ideology and the overt sexualized materials in Canadian K-12 schools. On Wednesday September 20th, Canadian Parents, groups and citizens across the country will be raising a collective voice to send the essential message, “Leave Our Kids Alone”.

Join us in protecting ALL children from Gender Ideology.

Please join your fellow Canadians regardless of race, religion or political leaning to make our collective voice heard on Wednesday September 20th.

Location: Harry Hays Building, 220 4 Ave SE, Calgary AB

March 1: 11am till 12 pm
March 2: 1pm till 2 pm

To learn more visit Hands Off Our Kids
CONTACT ORGANIZER >>>>> HERE <<<<

more

Time

September 20, 2023 11:00 am - 2:00 pm(GMT-06:00)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here