Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

0
27
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w Calgary

W wyborach do Parlamentu Europejskiego można oddać głos w obwodach głosowania za granicą, które utworzy w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych. Wybory przeprowadza się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca 2024 r. w godz. 7.00-21.00, tj. w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w danym państwie głosowanie miałoby być, z uwagi na różnicę strefy czasowej, zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, przeprowadza się je w dniu poprzedzającym. Stąd wybory w Kanadzie odbędą się w sobotę 8 czerwca 2024 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

 • Obywatele polscy przebywający poza granicami i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście, w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 • Dane adresowe komisji zostaną podane w terminie późniejszym.
 • Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych będzie podana do publicznej wiadomości do 20 maja 2024 r.
 • Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sposobach zgłaszania się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy dane będą sukcesywnie zamieszczane na polskich stronach rządowych, a także na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych placówek dyplomatyczno-konsularnych.
 • Informacje o głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej dostępne są
  na portalu
 • Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli oddać głos w obwodach głosowania w Kanadzie, które zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy utworzył Minister Spraw Zagranicznych.

Kalendarium

Terminy wykonania czynności wyborczych przez konsula w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

 • Do 20 maja konsul publikuje w formie obwieszczenia, informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji.
 • 20 maja upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników wyborczych.
 • 23 maja upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych.
 • 4 czerwca upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców.
 • Do 6 czerwca można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 • Dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego w Kanadzie – 8 czerwca 2024 r. od między godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego.

Zobacz wykaz obwodów głosowania w Kanadzie

Aby oddać głos należy wcześniej złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsula w Ottawie, Montrealu, Toronto i Vancouver albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wnioski można składać do 4 czerwca 2024 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

 • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście lub listownie),
 • złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku dostępny na naszej stronie)

UWAGA! W tych wyborach nie będzie możliwości zgłoszenia się do spisu wyborców telefonicznie

e-Wybory – zarejestruj się w spisie wyborców za granicą

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów.

Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Rekomendujemy korzystanie z e-Wybory. Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu. Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania za granicą, a następnie wprowadza wymagane dane. Aby zgłosić się do spisu przy użyciu e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego

Rejestracja zgłoszenia przez e-Wybory będzie możliwa: do 4 czerwca 2024 r.

Wniosek o ujęcie w spisie będzie musiał zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.

Jak otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Aby otrzymać zaświadczenie, należy złożyć do właściwego terytorialnie konsula papierowy wniosek z własnoręcznym podpisem.
PAMIĘTAJ: Jeśli dopisałeś się do spisu, nie powinieneś wnioskować o zaświadczenie o prawie do głosowania.

Komisje obwodowe w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego w Vancouver:

98 – Kanada – Vancouver 1600-1177 West Hastings Street Vancouver, BC V6E 2K3

99 – Kanada – Edmonton 10960 104 St NW Edmonton, AB T5H 2W6

100 – Kanada – Calgary 3015 15th Street NE Calgary, AB T2E 7L8

Serdecznie dziekujemy panu Konsulowi Honorowemu w Calgary Zygmuntowi Potockiemu za przekazanie informacji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here