Dobre wieści dla mieszkanców Alberty.

Trudeau's Bill C-69 to be unconstitutional!

0
79
The Supreme Court has ruled the majority of Trudeau's Bill C-69 to be unconstitutional

Premier Danielle Smith wypowiada się na temat decyzji Sądu Najwyższego Kanady stwierdzającej, że federalna ustawa “Impact Assessment Act”, czyli ustawa „No More Pipelines”, jest niezgodna z konstytucją.

Sąd Najwyższy orzekł, że większość projektu ustawy Trudeau Bill C-69 jest niezgodna z konstytucją. Alberta opuszcza Sąd Najwyższy jako wygrany, co stanowi istotne zwycięstwo dla krajowego sektora energetycznego.

To pechowy piątek 13-tego dla Trudy i spółki

W zeszłym roku rząd Alberty skierował do Sądu Apelacyjnego Alberty dwa pytania konstytucyjne dotyczące planu Trudeau. Trybunał Alberty uznał ustawę i jej przepisy za w całości niezgodne z konstytucją.

Prokurator Generalny Kanady odwołał się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. W przeciwieństwie do rządu federalnego, rządy prowincji muszą najpierw kierować swoje pytania do swoich sądów apelacyjnych, ale można je następnie zaskarżyć do Sądu Najwyższego bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę jedynie w części. Chociaż art. 81–91 ustawy uznano za zgodne z konstytucją, większość programu uznano za niezgodną z konstytucją.

Prezes Sądu Najwyższego Wagner, pisząc w imieniu większości, stwierdził, że program jest częściowo niezgodny z konstytucją z dwóch nadrzędnych powodów. Po pierwsze, nie koncentruje się na regulowaniu „skutków w obrębie jurysdykcji federalnej” w rozumieniu ustawy. Po drugie, termin „skutki w obrębie jurysdykcji federalnej” nie jest zgodny z federalną jurysdykcją ustawodawczą.

„[Ochrona środowiska pozostaje jednym z najpilniejszych wyzwań współczesnego świata. Jednakże] Parlament ma również obowiązek działać w ramach trwałego podziału kompetencji określonego w Konstytucji” – napisał Prezes Sądu Najwyższego Wagner.

Co ciekawe, dziewięć na dziesięć prowincji sprzeciwia się projektowi ustawy C-69 rządu federalnego.

Premier Danielle Smith wypowiada się na temat decyzji Sądu Najwyższego Kanady stwierdzającej, że federalna ustawa “Impact Assessment Act”, czyli ustawa „No More Pipelines”, jest niezgodna z konstytucją.

Danielle Smith
@ABDanielleSmit

Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji Sądu Najwyższego potwierdzającej niekonstytucyjność destrukcyjnej legislacji rządu federalnego Bill C-69. To ustawodawstwo jest już odpowiedzialne za utratę dziesiątek miliardów inwestycji, a także tysięcy miejsc pracy w wielu prowincjach i sektorach gospodarki. Dzisiejsze orzeczenie stanowi dla wszystkich prowincji szansę na zatrzymanie tego krwawienia i rozpoczęcie procesu przywracania inwestycji i miejsc pracy do naszych gospodarek.

Decyzja ta jest także ogromnym zwycięstwem dla ochrony suwerennych praw prowincji na mocy Konstytucji. Rząd federalny, uchwalając ustawę C-69 i kontynuując obecnie proponowane przepisy dotyczące energii elektrycznej oraz ograniczenia emisji ropy i gazu, rażąco próbuje podważyć i osłabić prawa i władze prowincji jako równy porządek rządów zgodnie z kanadyjską konstytucją . Dzisiejsza decyzja sądu znacząco wzmacnia pozycję prawną naszej prowincji, ponieważ pracujemy nad ochroną mieszkańców Alberty przed ingerencją władz federalnych w różne obszary suwerennej jurysdykcji prowincji. Alberta będzie w dalszym ciągu współpracować z innymi chętnymi prowincjami i interwenientami, przeciwstawiając się tym niekonstytucyjnym wysiłkom federalnym, korzystając ze wszystkich dostępnych nam środków prawnych.

Na koniec wzywamy rząd federalny, aby wyciągnął wnioski z tej decyzji i zaprzestał ciągłych, niekonstytucyjnych wysiłków mających na celu przejęcie kontroli regulacyjnej nad sektorami energii elektrycznej i zasobów naturalnych we wszystkich prowincjach. Zamiast tego zapraszamy ich ponownie, aby w dobrej wierze doszli do porozumienia i współpracowali z Albertą w celu dostosowania naszych wspólnych wysiłków w zakresie redukcji emisji i rozwoju naszej sieci elektroenergetycznej oraz światowej klasy sektora energetycznego.

W związku z tym mamy nadzieję, że dzisiejsza decyzja stworzy okazję do zresetowania toczących się dyskusji na szczeblu prowincji i federalnych na te tematy.

Great work, Danielle. Keep the amazing momentum going. The world is watching!.

Conservative leader Pierre Poilievre opposes Bill C-69.Lider konserwatystów Pierre Poilievre sprzeciwia się ustawie C-69. W zeszłym roku zapowiedział zniesienie ustawy i wyeliminowanie importu ropy z zagranicy w ciągu pięciu lat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here