We wrześniu sprzedaż nieruchomości utrzymuje się na wysokim poziomie.

0
55
Joanna Kopacz rynek nieruchomosci w Calgary

We wrześniu sprzedaż nieruchomości wyniosła 2162, zbliżając się do rekordowego poziomu z roku 2005. Dalsze wzrosty w nowych listingach prawdopodobnie wsparły część wzrostu sprzedaży, który miał miejsce w tym miesiącu.

„Podczas gdy sprzedaż jesienią jest zwykle wolniejsza niż w miesiącach wiosennych, ciągła wysoka sprzedaż jest prawdopodobnie napędzana przez konsumentów, którzy nie byli w stanie dokonać transakcji wcześniej w tym roku, gdy ilość listingów nie była wystarczająca” –powiedziała główny ekonomistka z CREB Ann-Marie Lurie.

„Rynek nadal faworyzuje sprzedającego, ale warunki nie są tak napięte, jak na początku tego roku”.

Poziom zapasów we wrześniu spadł do 5.607 sztuk, utrzymując miesiące dostaw poniżej trzech miesięcy. Jednak istnieje znaczne zróżnicowanie w zależności od rodzaju nieruchomości, a najostrzejsze warunki nadal panują na rynku nieruchomości jednorodzinnych, z podażą poniżej dwóch miesięcy. Jednocześnie sektor kondominium mieszkaniowego nie stoi w obliczu wyzwań związanych z podażą, z prawie pięciomiesięcznym zapasem dostępnym w oparciu o aktualny poziom popytu.

Korekty podaży pomogły złagodzić presję na wzrost cen domów. Ceny nieznacznie spadły w stosunku do kilku miesięcy temu, ale pozostają znacznie powyżej poziomów odnotowanych wcześniej w tym roku. We wrześniu łączna cena referencyjna nieruchomości w Calgary wyniosła $457,900, czyli o ponad 8% więcej niż w zeszłym roku.

FAKTY O RYNKU MIESZKANIOWYM

Domy wolnostojące Calgary odnotowało w tym miesiącu 1,268 sprzedaży, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do zeszłego roku i o 30% więcej niż w przypadku trendów długoterminowych. Sprzedaż we wrześniu poprawiła się we wszystkich przedziałach cenowych z wyjątkiem domów o wartości poniżej $400,000. Spadek sprzedaży w niższym przedziale cenowym jest jednak prawdopodobnie związany z ograniczonym wyborem podaży.

Z roku na rok ceny poprawiły się we wszystkich dzielnicach, osiągając wzrost od 5% w centrum miasta do prawie 12% na południowym wschodzie. Centrum jest jedyną dzielnicą, w której ceny utrzymują się poniżej poprzednich maksimów. Cena referencyjna w wysokości $537,500 nieznacznie spadła w stosunku do rekordowego poziomu z lipca, ale nie zniweczyło to wcześniejszych wzrostów, ponieważ pozostaje prawie o 10%wyższa niż w zeszłym roku.

Bliźniaki

Mając mniejszy wybór podaży w niższych przedziałach cenowych rynku domów wolnostojących, wielu konsumentów zwróciło się do sektora domów bliźniaczych. Roczna sprzedaż jest o ponad 45% wyższa od długoterminowych trendów i osiągnęła nowy rekordowy poziom. Poprawa sprzedaży była po części związana z poprawą w ilości nowych listingów. Wskaźnik sprzedaży do nowych listingów w tym sektorze wynosił średnio poniżej 70% w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W sektorze domów wolnostojących było to 80%.

Chociaż warunki w sektorze bliźniaków nie były tak trudne, w tym roku nadal odnotowano znaczne wzrosty cen. We wrześniu cena referencyjna wyniosła $424,900, nieco mniej niż w zeszłym miesiącu, ale o ponad 8% więcej niż w zeszłym roku. Podobnie jak w sektorze wolnostojącym, najwolniejszy wzrost cen w segmencie bliźniaczym nastąpił w Śródmieściu. W ujęciu rocznym ceny pozostały poniżej poprzednich maksimów w dzielnicach City Center, North East i South.

Domki szeregowe

Przy 318 sprzedaży we wrześniu, roczna sprzedaż wzrosła do 3,057 sztuk, co stanowi 62% powyżej długoterminowych trendów i jest w tempie, aby osiągnąć rekordowe poziomy w tym roku. Sprzedaż wzrosła w każdym okręgu, przy czym największy wzrost odnotowano w okręgu południowo-wschodnim.

Chociaż liczba nowych listingów poprawiła się we wrześniu, nie wystarczyło to, aby zapobiec dalszym spadkom poziomu zapasów. Miesiące podaży utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie i wynosiły mniej niż trzy miesiące, czyli znacznie poniżej tradycyjnych poziomów o tej porze roku. W 2021 roku zaostrzone warunki sprzyjały wzrostowi cen we wszystkich dzielnicach. Jednak w przeciwieństwie do sektorów jednorodzinnych i bliźniaczych ceny domków szeregowych pozostają poniżej poprzednich maksimów we wszystkich dzielnicach miasta.

Apartamenty

Wzrost nowych listingów w tym miesiącu przełożył się na pewien wzrost aktywności sprzedażowej. Jednak przy wskaźniku sprzedaży do nowych listingów wynoszącym 58%, zapasy nadal wykazywały tendencję wzrostową w stosunku do poziomów z poprzedniego miesiąca i zeszłego roku.

Miesiące podaży we wrześniu utrzymywały się nieco poniżej pięciu miesięcy, znacznie poniżej poziomów odnotowanych w ubiegłym roku i w ciągu ostatnich pięciu lat. Warunki dla tego rodzaju nieruchomości były ogólnie bardziej zrównoważone w porównaniu z innymi sektorami, co zapobiega silnym wzrostom cen. Od początku roku ceny porównawcze w całym mieście wzrosły o prawie 3%, ale pozostają o ponad 14% niższe niż poprzednie maksima.

„Agent nieruchomości może przeprowadzić nabywcę domu lub sprzedawcę przez cały proces i pomóc uniknąć zgadywania”.

Joanna Kopacz, agent CIR Realty Biura Pośrednictwa Nieruchomości
Joanna Kopacz, agent CIR Realty Biura Pośrednictwa Nieruchomości

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane współpracą w zakresie kupna lub sprzedaży swojej nieruchomości! >>> Link

 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here