Pomimo słabej ekonomii rynek mieszkaniowy kończy rok 2020 na wysokim poziomie.

0
65
Joanna Kopacz rynek nieruchomosci w Calgary

W grudniu sprzedano 1,199 nieruchomości i jest to najwyższa sprzedaż grudniowa od 2007 roku.
„Popyt na mieszkania w drugiej połowie 2020 roku był znacznie większy niż oczekiwano i prawie zrównoważył początkowy wpływ spowodowany kwarantanną na wiosnę. Nawet ponowne ograniczenia nałożone w grudniu nie spowodowały spowolnienia na rynku”, powiedziała główna ekonomistka CREB® Ann-Marie Lurie.

Atrakcyjne stopy procentowe wraz z cenami, które utrzymują się na niższym poziomie niż kilka lat temu prawdopodobnie przyczyniły się do ożywienia w drugiej połowie roku. Należy jednak zauważyć, że roczna aktywność sprzedaży spadła o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym i pozostaje znacznie poniżej średniej długoterminowej.

Nowe listings w grudniu wzrosły o 11%. Jednak liczba sprzedaży przewyższyła liczbę nowych listings w grudniu, przyczyniając się do dalszych spadków zapasów. Zmniejszenie podaży i poprawiający się popyt w drugiej połowie roku przyczyniły się do niektórych niedawnych wzrostów cen na rynku. Jednak niedawny wzrost ceny referencyjnej nie był wystarczający, aby zrównoważyć wcześniejsze spadki, ponieważ roczna referencyjna cena mieszkaniowa w Calgary spadła o 1% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Pandemia spowodowała znaczną zmianę koniunktury, jednak rynek mieszkaniowy wkracza w 2021 rok w znacznie bardziej zrównoważonych warunkach, niż widzieliśmy od ponad pięciu lat. Pomoże to zapewnić pewną amortyzację rynkowi przechodzącemu do 2021 roku, ale warunki będą się nadal zmieniać w zależności od przedziału cenowego, lokalizacji i rodzaju produktu.

FAKTY DOTYCZĄCE RYNKU MIESZKANIOWEGO

Domy wolnostojące

Wyższa sprzedaż w drugiej połowie roku wystarczyła, aby zrównoważyć wcześniejsze spadki, ponieważ sprzedaż domów wolnostojących wyniosła 9,950, tylko nieznacznie wyżej niż w zeszłym roku. Pomimo niewielkiego wzrostu sprzedaż ta pozostaje na niższych poziomach odnotowanych od czasu wprowadzenia stres test w 2018 roku. Dostosowania podaży powodują polepszenie warunków rynkowych dla sprzedających dla domów wolnostojących we wszystkich dzielnicach z wyjątkiem zachodniej i centrum miasta. Pomogło to w pewnym zwiększeniu cen na rynku w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Roczna cena w całym mieście pozostaje podobna w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale odnotowano znaczące roczne zyski zarówno w dzielnicach południowych, jak i południowo-wschodnich, które odnotowały wzrost cen o prawie 2%. Pomimo pewnych rocznych zmian ceny we wszystkich dzielnicach miasta pozostają znacznie poniżej poprzednich rekordów.

Bliźniaki

Wzrost sprzedaży w dzielnicach North East, North, West i South East został zrównoważony spadkami w dzielnicach City Centre, North West, South i East. Sprzedaż w tym roku wynosiła 1,663 była zbliżona do zeszłorocznej. Chociaż sprzedaż nie poprawiła się w każdym dystrykcie, nastąpił spadek podaży we wszystkich dystryktach, co pomaga skrócić miesiące dostaw. Te redukcje zaczynają wpływać na ceny, ale nie wystarczyły, aby zrównoważyć wcześniejsze spadki cen. Ceny domów typu bliźniak w całym mieście spadły o ponad 1% w 2020 roku, przy czym największe spadki wystąpiły w centrum miasta, obszarach północno-zachodnich i zachodnich.

Domki szeregowe

Wolniejsza sprzedaż w zachodniej dzielnicy nie wystarczyła, by zrównoważyć zyski odnotowane w pozostałej części miasta. Sprzedaż domków szeregowych wyniosła 2,145 w 2020 roku, prawie o 2% więcej niż w ubiegłych latach. Pomimo zysków, poziomy nadal pozostają poniżej długoterminowych średnich dla miasta. Rosnąca sprzedaż przeważnie spotykała się ze spadkiem podaży. To powoduje, że miesiące podaży wykazują tendencję spadkową, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Spadek podaży wystarczył, aby utrzymać stabilność cen. Jednak korekta nie nastąpiła wystarczająco szybko, a roczne ceny spadły o prawie 2% w porównaniu z rokiem poprzednim i pozostają prawie 14% poniżej poprzednich najwyższych poziomów. Korekty cen różniły się w zależności od lokalizacji. Największy spadek nastąpił na północnym wschodzie, gdzie rok do roku spadł o 5%. Najsilniejszy wzrost nastąpił w dzielnicy West, gdzie nastąpił wzrost o 2%.

Apartmenty

Sprzedaż w tym miesiącu była najlepsza w grudniu od 2014 roku. Jednak nie wystarczyło to, aby zrównoważyć wcześniejsze spadki, ponieważ sprzedaż apartamentów spadła o 10% w 2020 r. Jest to najwolniejszy rok pod względem sprzedaży mieszkań od 2001 roku i jedyny odnotowany rodzaj nieruchomości o znaczącym rocznym spadku sprzedaży. W przeciwieństwie do innych rodzajów nieruchomości, poziomy dostaw nie zmieniły się w ten sam sposób, a ten segment pozostaje nadpodażowy. Ceny spadły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z powodu nadmiernej podaży. W ujęciu rocznym cena referencyjna spadła w tym roku o ponad 2% i jest o ponad 16% poniżej szczytów wyznaczonych w 2015 roku.

Podsumowanie 2020 roku na rynku mieszkaniowym 2020 z pewnością był to czas, który można zaliczyć do niezwykle dynamicznych i mało stabilnych, z uwagi m.in. na wybuch pandemii. Jak wyglądała sytuacja firm deweloperskich na przestrzeni czterech kwartałów? Zobacz zdjecie ponizej marketu w calej Kanadzie..

Rynek mieszkaniowy Canada 2020/2021

„Agent nieruchomości może przeprowadzić nabywcę domu lub sprzedawcę przez cały proces i pomóc uniknąć zgadywania”.

Joanna Kopacz, agent CIR Realty Biura Pośrednictwa Nieruchomości
Joanna Kopacz, agent CIR Realty Biura Pośrednictwa Nieruchomości

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane współpracą w zakresie kupna lub sprzedaży swojej nieruchomości! >>> Link

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here